خبرخوان
حلقه فضای مجازی ناحیه آبادان

حلقه فضای مجازی ناحیه آبادان

حلقه فضای مجازی ناحیه آبادان با حضور مسئولین فضای مجازی حوزه های مقاومت بسیج ناحیه آبادان در مورخ96/06/26 برگزار گردیذ. در این جلسه ضمن شرح وظایف مسئولین فضای مجازی مقرر گردبد با هاهنگی فرمانده  و مسئول تعلیم و تربیت حوزه...

فواید نعمت های خدادادی

فواید نعمت های خدادادی

...

اردوی تربیتی حلقه های ویژه ناحیه آبادان

اردوی تربیتی حلقه های ویژه ناحیه آبادان

با سلام.... اردوی حلقه های ویژه ناحیه آبادان با شرکت بسیجیان حوزه های مقاومت بسیج در مرداد ماه 1396 در مشهد مقدس برگزار گردید.در این اردو 225 نفر از منربیان حلقه های ویژه حلقه های صالحین در دو زمان مقرر شرکت نمودند. حوزه...

پوسترطرح جوانه های صالحین ناحیه آبادان

پوسترطرح جوانه های صالحین ناحیه آبادان

...

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه سیدالشهدا(ع)

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه سیدالشهدا(ع)

با سلام حلقه تعلیم و تربیت پایگاه های تابعه حوزه سیدالشهدا آبادان در تریخ 96/06/07 با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیه برگزار گردید.در این جلسه ضمن شرح برنامه های ابلاغی سال96 بالاخص حلقه سرگروه ها و مربیان صالحین برانجام...

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه اروند

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه اروند

با عرض سلام... حلقه تعلیم و تربیت حوزه اروند از توابع ناحیه آبادان در مرکز حوزه مورخ96/06/14 با حضور جانشین تعلیم و تربیت ناحیه آبادان برگزار گردید.در این جلسه ضمن شرح برنامه های ابلاغی سال96 از جمله حلقه سرگروهها و مربیان ...

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه قدس

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه قدس

با عرض سلام... حلقه تعلیم و تربیت حوزه بسیج شهری قدس ناحیه آبادان در تاریخ96/06/21 در مسجد ابوالفضل فیه با حضور جانشین تعلیم و تربیت ناحیه برگزار گردید. در این جلسه ضمن شرح برنامه های ابلاغی سال 96 از جمله حلقه متربیان و کیفی...

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه خواهران آبادان

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه خواهران آبادان

با عرض سلام حلقه تعلیم و تربیت پایگاه های تابعه حوزه خواهران آبادان  در شهریور 96با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیه برگزار گردید.در این جلسه  به انجام برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت تاکید شد.و از جمله برنامه هایی  که به...

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

با عرض سلام.. جلسه قرارگاه صالحین ناحیه آبادان در تاریخ 96/04/25 با دبیری تعلیم و تربیت ناحیه و اداره کننده جانشین ناحیه برگزار گردید و مصوبات جلسات قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نامه های ارسالی از تعلیم و تربیت به حوزه ها...

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

با عرض سلام.. جلسه قرارگاه صالحین در مورخه 96/04/19 در ناحیه سپاه آبادان برگزار گردید که با دو موضوع طرح جوانه های صالحین و اردوی حلقه های ویژه برگزار گردید و مقرر شد حوزه ها گزارشات مکتوب و مصور این فعالیتهای پایگاه های...

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

با سلام .. جلسه قرارگاه صالحین ناحیه آبادان در تاریخ 96/03/29 با حضور فرمانده ناحیه و دبیری تعلیم و تربیت ناحیه برگزار گردید ، این جلسه که دومین جلسه حلقه های ویژه بود مواردی درباره زمان اردو که در دو مرحله انجام می شود و...

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

با سلام .. در تاریخ 96/03/24 و جلسه قرارگاه صالحین ناحیه آبادان با موضوع اردوی حلقه های ویژه توسط تعلیم و تربیت ناحیه با حضور فرمانده ناحیه آبادان برگزار گردید. در این جلسه جهت توجیه فرماندهان حوزه ها برای اردوی تربیتی حلقه...

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

جلسه طرح جوانه های صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان در تاریخ 96/03/10 توسط مسئول تعلیم و تربیت آبادان حاج آقا بهادری و فرماندهان حوزه های محلات برگزار گردید ، در این جلسه از حوزه ها خواسته شد که پایگاه های مجری طرح جوانه ها را...

حلقه تعلیم و تربیت  پایگاه های مقاومت بسیج حوزه  بسیج ابولفضل(ع)

حلقه تعلیم و تربیت پایگاه های مقاومت بسیج حوزه بسیج ابولفضل(ع)

بسمه تعالی با عرض سلام جلسه و حلقه تعلیم و تربیت  پایگاه های حوزه مقاومت بسیج روستایی حضرت ابوالفضل(ع) در تاریخ 7/6/96 برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید مسئولین تعلیم و تربیت حوزه ها پایان هر ماه گزارش مکتوب و مصور را...

حدیث هفته نیکی به پدر و مادر

حدیث هفته

...

راهکارهای جذب جوانان به مسجد از دیدگاه رهبری

راهکارهای جذب جوانان به مسجد از دیدگاه رهبری

...

کلیپ زیبا از امام خامنه ای-چرا اصرار بر زبان انگلیسی؟

کلیپ زیبا از امام خامنه ای-چرا اصرار بر زبان انگلیسی؟

...

نماهنگ جوانه های صالحین

نماهنگ جوانه های صالحین

...

قرارگاه صالحین ناحیه آبادان

قرارگاه صالحین ناحیه آبادان

مورخ 95/11/06 قرارگاه صالحین ناحیه آبادان در حوزه ی سید الشهداء (ع) با حضور حاج آقا بهادری و مسئول محترم حوزه ی  سیدالشهداء و مسئولین پایگاه های تابعه ی حوزه و شورای حوزه برگزار گردید که در این قرارگاه بحث هایی در خصوص برنامه...

نشست حلقه مربیان شهید قنوتی اروندکنار

نشست حلقه مربیان شهید قنوتی اروندکنار

نشست حلقه مربیان شهید قنوتی اروند در تاریخ 95/11/12 با حضور سرمربی امام جمعه محترم اروند حجت الاسلام محمدی پور و حجت الاسلام حسین بهادری مسئول محترم تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج آبادان همراه جمعی از مربیان اروند کنار...

آرشیو
11111
حلقه فضای مجازی ناحیه آبادان

حلقه فضای مجازی ناحیه آبادان

حلقه فضای مجازی ناحیه آبادان با حضور مسئولین فضای مجازی حوزه های مقاومت بسیج ناحیه آبادان در مورخ96/06/26 برگزار گردیذ. در این جلسه ضمن شرح وظایف مسئولین فضای مجازی مقرر گردبد با هاهنگی فرمانده  و مسئول تعلیم و تربیت حوزه مستندات کلیه فعالیتهای حوزه و پایگاه های تابعه در سایت در ج شود.اخبار بروز صالحین […]

11111
اردوی تربیتی حلقه های ویژه ناحیه آبادان

اردوی تربیتی حلقه های ویژه ناحیه آبادان

با سلام…. اردوی حلقه های ویژه ناحیه آبادان با شرکت بسیجیان حوزه های مقاومت بسیج در مرداد ماه 1396 در مشهد مقدس برگزار گردید.در این اردو 225 نفر از منربیان حلقه های ویژه حلقه های صالحین در دو زمان مقرر شرکت نمودند. حوزه بقیه الله:1-پایگاه شهید علیپور 2-شهید سرخیلی حوزه سیدالشهدا: حوزه شهدای ذوالفقاری حوزه […]

11111
حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه اروند

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه اروند

با عرض سلام… حلقه تعلیم و تربیت حوزه اروند از توابع ناحیه آبادان در مرکز حوزه مورخ96/06/14 با حضور جانشین تعلیم و تربیت ناحیه آبادان برگزار گردید.در این جلسه ضمن شرح برنامه های ابلاغی سال96 از جمله حلقه سرگروهها و مربیان  در سطح حوزه در برگزاریآنها   به صورت مستمر تاکید گردبد. و مقرر گردید […]

11111
قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

با عرض سلام.. جلسه قرارگاه صالحین ناحیه آبادان در تاریخ 96/04/25 با دبیری تعلیم و تربیت ناحیه و اداره کننده جانشین ناحیه برگزار گردید و مصوبات جلسات قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نامه های ارسالی از تعلیم و تربیت به حوزه ها پیگیری و مطالبه شد و مصوب گردید که کمیته فرهنگی […]

11111
قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

با عرض سلام.. جلسه قرارگاه صالحین در مورخه 96/04/19 در ناحیه سپاه آبادان برگزار گردید که با دو موضوع طرح جوانه های صالحین و اردوی حلقه های ویژه برگزار گردید و مقرر شد حوزه ها گزارشات مکتوب و مصور این فعالیتهای پایگاه های مجری طرح جوانه ها و همچنین زمان و مکان برنامه های اجرا […]

11111
قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

با سلام .. جلسه قرارگاه صالحین ناحیه آبادان در تاریخ 96/03/29 با حضور فرمانده ناحیه و دبیری تعلیم و تربیت ناحیه برگزار گردید ، این جلسه که دومین جلسه حلقه های ویژه بود مواردی درباره زمان اردو که در دو مرحله انجام می شود و همچنین اسکان و برنامه های تربیتی و فرهنگی در طول […]

11111
قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

با سلام .. در تاریخ 96/03/24 و جلسه قرارگاه صالحین ناحیه آبادان با موضوع اردوی حلقه های ویژه توسط تعلیم و تربیت ناحیه با حضور فرمانده ناحیه آبادان برگزار گردید. در این جلسه جهت توجیه فرماندهان حوزه ها برای اردوی تربیتی حلقه های ویژه نکاتی بیان گردید از جمله اینکه حلقه های ویژه در حد […]

11111
قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

جلسه طرح جوانه های صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان در تاریخ 96/03/10 توسط مسئول تعلیم و تربیت آبادان حاج آقا بهادری و فرماندهان حوزه های محلات برگزار گردید ، در این جلسه از حوزه ها خواسته شد که پایگاه های مجری طرح جوانه ها را مشخص و به ناحیه معرفی کنند و همچنین بر انجام […]

11111
بررسی نقش نماز در پیشگیری از آسیب های فردی واجتماعی

بررسی نقش نماز در پیشگیری از آسیب های فردی واجتماعی

امروزه بسیاری از جوامع در پی آن هستند که بتوانند بدون استفاده از روش­های کیفری و با اتخاذ سیاست­ها و برنامه­ های پیشگیرانه، زمینه­ ی کجروی­ها و آسیب­های فردی و اجتماعی را کاهش دهند. از این­رو، توجه به فرایض و آموزه­ی دینی و احساس مذهبی، و نیز حضور در اماکن­ متبرکه و مساجد می­تواند به […]

11111
16نکته برای تقویت جدیّت در نماز

16نکته برای تقویت جدیّت در نماز

 اگر نسبت به انجام فریضه نماز کاهل هستیم، یا خدای ناخواسته نماز نمی خوانیم و یا از خواندن نماز لذت نمی بریم، چه کنیم؟ چه عوامل و موانعی در انجام عارفانه و عاشقانه این فریضه ی مهم الهی، نورانی وجود دارد؟ چه محورها و مدارهایی را باید لحاظ کنیم که پاسخ صحیح و عملی برای […]

11111
شهيد مطهري و ديدگاه هاي تربيتي قرآن

شهيد مطهري و ديدگاه هاي تربيتي قرآن

سيد ابراهيم سجادي قرآن مظهر رحمت و جلوه ربوبيت خداوند و كتاب شناخت و تربيت انسان است و به دليل برخوردارى از چنين هويتى، مطالعه دقيق كتاب تشريع و نظام تكوين را به قصد دريافت تصور روشن و واقع بينانه ازآنها به بشر توصيه مى نمايد، تا از اين طريق، راه تعالى و تكامل خود […]

آرشیو
بررسی نقش نماز در پیشگیری از آسیب های فردی واجتماعی

بررسی نقش نماز در پیشگیری از آسیب های فردی واجتماعی

امروزه بسیاری از جوامع در پی آن هستند که بتوانند بدون استفاده از روش­های کیفری و با اتخاذ سیاست­ها و برنامه­ های پیشگیرانه، زمینه­ ی کجروی­ها و آسیب­های فردی و اجتماعی را کاهش دهند. از این­رو، توجه به فرایض و آموزه­ی دینی و احساس مذهبی، و نیز حضور در اماکن­ متبرکه و مساجد می­تواند به […]

16نکته برای تقویت جدیّت در نماز

16نکته برای تقویت جدیّت در نماز

 اگر نسبت به انجام فریضه نماز کاهل هستیم، یا خدای ناخواسته نماز نمی خوانیم و یا از خواندن نماز لذت نمی بریم، چه کنیم؟ چه عوامل و موانعی در انجام عارفانه و عاشقانه این فریضه ی مهم الهی، نورانی وجود دارد؟ چه محورها و مدارهایی را باید لحاظ کنیم که پاسخ صحیح و عملی برای […]

آرشیو
حدیث هفته نیکی به پدر و مادر

حدیث هفته

حدیث هفته

حدیث هفته

حدیث این هفته روی سایت قرار گرفت

آرشیو
امام خامنه ای(مدظله العالی) ; پس غیرت چه می شود؟ + صوت بیان ارزشمند :

امام خامنه ای(مدظله العالی) ; پس غیرت چه می شود؟ + صوت

دريافت کد نوا

دستاوردهای عظیم الگوی مقاومت در مقابل خسارات سنگین روند سازش رهبر معظم انقلاب اسلامی در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین تبیین کردند؛

دستاوردهای عظیم الگوی مقاومت در مقابل خسارات سنگین روند سازش

  حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه شنبه) در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و در جمع رهبران گروههای فلسطینی، رئیسان و مسئولان مجالس کشورهای اسلامی، و صدها تن از اندیشمندان، فرزانگان و شخصیت‌های برجسته و آزادی‌خواه جهان اسلام، هدف فتنه‌ها و جنگهای داخلیِ تحمیلی در منطقه را […]

آرشیو
حلقه فضای مجازی ناحیه آبادان

حلقه فضای مجازی ناحیه آبادان

حلقه فضای مجازی ناحیه آبادان با حضور مسئولین فضای مجازی حوزه های مقاومت بسیج ناحیه آبادان در مورخ96/06/26 برگزار گردیذ. در این جلسه ضمن شرح وظایف مسئولین فضای مجازی مقرر گردبد با هاهنگی فرمانده  و مسئول تعلیم و تربیت حوزه مستندات کلیه فعالیتهای حوزه و پایگاه های تابعه در سایت در ج شود.اخبار بروز صالحین […]

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه سیدالشهدا(ع)

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه سیدالشهدا(ع)

با سلام حلقه تعلیم و تربیت پایگاه های تابعه حوزه سیدالشهدا آبادان در تریخ 96/06/07 با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیه برگزار گردید.در این جلسه ضمن شرح برنامه های ابلاغی سال96 بالاخص حلقه سرگروه ها و مربیان صالحین برانجام آنها به طور مستمر تاکید شد. و همچنین گاهنامه مدیریتی صالحین تحویل آنها گردید.

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه اروند

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه اروند

با عرض سلام… حلقه تعلیم و تربیت حوزه اروند از توابع ناحیه آبادان در مرکز حوزه مورخ96/06/14 با حضور جانشین تعلیم و تربیت ناحیه آبادان برگزار گردید.در این جلسه ضمن شرح برنامه های ابلاغی سال96 از جمله حلقه سرگروهها و مربیان  در سطح حوزه در برگزاریآنها   به صورت مستمر تاکید گردبد. و مقرر گردید […]

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه قدس

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه قدس

با عرض سلام… حلقه تعلیم و تربیت حوزه بسیج شهری قدس ناحیه آبادان در تاریخ96/06/21 در مسجد ابوالفضل فیه با حضور جانشین تعلیم و تربیت ناحیه برگزار گردید. در این جلسه ضمن شرح برنامه های ابلاغی سال 96 از جمله حلقه متربیان و کیفی سازی آنها حلقه سرگروه ها،مربیان و پیگیری برگزاری این حلقات بصورت […]

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه خواهران آبادان

حلقه تعلیم و تربیت ناحیه آبادان-حوزه خواهران آبادان

با عرض سلام حلقه تعلیم و تربیت پایگاه های تابعه حوزه خواهران آبادان  در شهریور 96با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیه برگزار گردید.در این جلسه  به انجام برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت تاکید شد.و از جمله برنامه هایی  که به آنها باید توجه شود شبکه تربیتی صالحین وپیگیری و برگزاری حلقه های سرگروه […]

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

با عرض سلام.. جلسه قرارگاه صالحین ناحیه آبادان در تاریخ 96/04/25 با دبیری تعلیم و تربیت ناحیه و اداره کننده جانشین ناحیه برگزار گردید و مصوبات جلسات قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نامه های ارسالی از تعلیم و تربیت به حوزه ها پیگیری و مطالبه شد و مصوب گردید که کمیته فرهنگی […]

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج آبادان

با عرض سلام.. جلسه قرارگاه صالحین در مورخه 96/04/19 در ناحیه سپاه آبادان برگزار گردید که با دو موضوع طرح جوانه های صالحین و اردوی حلقه های ویژه برگزار گردید و مقرر شد حوزه ها گزارشات مکتوب و مصور این فعالیتهای پایگاه های مجری طرح جوانه ها و همچنین زمان و مکان برنامه های اجرا […]

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

قرارگاه صالحین سپاه ناحیه آبادان

با سلام .. جلسه قرارگاه صالحین ناحیه آبادان در تاریخ 96/03/29 با حضور فرمانده ناحیه و دبیری تعلیم و تربیت ناحیه برگزار گردید ، این جلسه که دومین جلسه حلقه های ویژه بود مواردی درباره زمان اردو که در دو مرحله انجام می شود و همچنین اسکان و برنامه های تربیتی و فرهنگی در طول […]

حلقه تعلیم و تربیت  پایگاه های مقاومت بسیج حوزه  بسیج ابولفضل(ع)

حلقه تعلیم و تربیت پایگاه های مقاومت بسیج حوزه بسیج ابولفضل(ع)

بسمه تعالی با عرض سلام جلسه و حلقه تعلیم و تربیت  پایگاه های حوزه مقاومت بسیج روستایی حضرت ابوالفضل(ع) در تاریخ 7/6/96 برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید مسئولین تعلیم و تربیت حوزه ها پایان هر ماه گزارش مکتوب و مصور را جهت انعکاس به ناحیه به حوزه ارسال نماینددر برگزاری برنامه های ابلاغی […]

نشست حلقه مربیان شهید قنوتی اروندکنار

نشست حلقه مربیان شهید قنوتی اروندکنار

نشست حلقه مربیان شهید قنوتی اروند در تاریخ 95/11/12 با حضور سرمربی امام جمعه محترم اروند حجت الاسلام محمدی پور و حجت الاسلام حسین بهادری مسئول محترم تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج آبادان همراه جمعی از مربیان اروند کنار برگزار شد که در خصوص بحث مربیان و شرایط مربیان و پیگیری امور سرگروه ها […]

نشست حلقه مربیان شهید قنوتی اروندکنار

نشست حلقه مربیان شهید قنوتی اروندکنار

نشست حلقه مربیان شهید قنوتی اروند در تاریخ 95/11/26 با حضور سرمربی امام جمعه محترم اروند حجت الاسلام محمدی پور و حجت الاسلام حسین بهادری مسئول محترم تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج آبادان همراه جمعی از مربیان اروند کنار برگزار شد که در خصوص بحث فضای مجازی تهدیدات و فرصت ها بحث و در […]

آرشیو